Har du også lyst til å være aktivt
med i prosjektgruppene?

Send da noen ord om hvorfor du er motivert til å bidra,
og hvilke egenskaper du har som kan være med på
å gjøre en positiv forskjell i prosjektet, til:

Glenn Sæther, eller Christine W. Seloter