SLEKTEN KIELLAND

Ledaal fra festetomt til storgård

Den eneste boken som har etterslekt fram til og med 2009 og oversikt over Ledaal-eiendommens utvikling til den ble avviklet i 1930.


BESTILL BOKEN

Kr 420,-
342 sider
Hardcover med matt laminering, papirhelbind
20 x 25 cm

Snart tilgjengelig på AppStore i digital utgave

Om denne boken

Den siste omfattende boken om Kiellandslekten ble utgitt i 1897. Det kom også en kortversjon i Norske Slægter, 1912. Denne boken har etterslekten fram til og med 2009.
Boken har også en oversikt av Ledaal-eiendommens utvikling fram til den ble avviklet i 1930. Videre er det tatt med oversikt over faste eiendommer og skip som var i handelshuset Jacob Kielland & Søns eie, og om kvegavlen på Ledaal.
Kiellandslekten er i dag spredd over hele verden og det er betydelig etterslekt i Norge, Danmark, Italia, Spania og Canada, samt en del andre land.


Om forfatteren

Bjørn Kielland Aarre, født 28.03.1946

Bjørn Kielland Aarre har siden 1960-tallet vært aktiv i formidling av lokalhistorie, som blant annet kåsør i NRK Lokalen og som artikkelforfatter i Stavangers aviser og i ’Stavangeren’, medlemsbladet for Byhistorisk Forening i Stavanger. I 1987 ga han ut boken ’Slektsbok for Stavanger- og Haugesundsfamilien Nyman (Nymann)’, og i 1991 var han sammen med Erling Sømme Kielland medinitiativtaker til stiftelsen av Byhistorisk Forening i Stavanger. Her var han foreningens leder i 4 år.


Se online utgave av boken

Ikke overbevist? Her kan du se en online versjon av innholdsregisteret, personregisteret og eksempelsider.